PRODUCT

VIEW ALL PRODUCT

VIEW PRODUCT

NEWS FEED

 
Pack All Plastic ได้เข้าร่วมโครงการ “วน” (WON TOGETHER) โครงการที่เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ ในเครือ บมจ.ทีพีบีไอ ที่มีความสนใจร่วมกันในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาใช้ เน้นการให้ความรู้ เสนอแนะวิธีการแยกขยะ และการเตรียมเศษพลาสติกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งได้เริ่มโครงการกับพนักงานในกลุ่มบริษัท และขยายเครือข่ายออกไปสู่ชุมชน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ “ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือ Single – Used Plastic Bag” ใช้ปุ๊บ ทิ้งปั๊บ แต่ใช้ระยะเวลาย่อยสลายนาน ทำให้หลายประเทศทั่วโลกมีความต้องการเลิกใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจริงๆแล้วถุงพลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดี หากเราปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อทำให้ถุงพลาสติกสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก ยังเป็นการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ลดความต้องการใช้ทรัพยากรใหม่ลงอีกด้วย โครงการ “วน” จึงเป็นโครงการนึงที่รับถุงพลาสติกกลับมารีไซเคิล เพื่อให้พลาสติกหมุนเวียนอยู่ในระบบ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม
 
รถไฟสาย 1,000 ล้านยูโรจาก IKEA ไปสู่ธุรกิจพลาสติกรีไซเคิล 27 พฤษจิกายน ที่ผ่านมา Ingka Group บริษัทแม่ของยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกเครื่องตกแต่งบ้านที่เรารู้จักกันดีคือ IKEA ได้เข้าถือหุ้น 24% ในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์รีไซเคิลในประเทศออสเตรีย Next Generation Group (NGR) https://resource-recycling.com/plastics/2019/01/03/retail-giant-invests-in-recycling-technology-providers/ ดีลนี้เป็นการลงทุนส่วนหนึ่งของ 1 พันล้านยูโร ที่ IKEA ได้ลงทุนเพื่อจัดหาทรัพยากรการผลิตที่ยั่งยืนในระยะยาว ในด้านวัตถุดิบรีไซเคิลหรือพลังงานหมุนเวียนและความพยายามด้านวัสดุชีวภาพ และเล็งเห็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ของ NGR ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนอุปทานวัตถุดิบพลาสติกรองโดยนำเสนออุปกรณ์รีไซเคิลที่ทันสมัย Pack All Plastic และ Milestones Technology ในฐานะตัวแทนจำหน่ายของ NGR ในประเทศไทย ที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ NGR เป็นอย่างดี ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตที่เป็นไปได้ของอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกในไทย และเอกลักษณ์เฉพาะของอิเกีย คือการร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตในโรงงานผลิตแต่ละแห่งในท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นคำถามสำคัญว่าเราพร้อมที่จะขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปด้วยกันหรือไม่ ?
 
Pack All Plastic End of Year Activity 2018 กิจกรรมการเที่ยวเล่นแบบมีประโยชน์ เดินตามรอยเท้าพ่อกับการเรียนรู้ "โคก หนอง นา โมเดล" เป็นการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ - โคก คือบริเวณเนินดินที่เกิดขึ้นจากการขุดเพื่อทำหนองน้ำ ให้ปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง - หนอง คือการขุดหนองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง หรือยามจำเป็น เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม เช่นหลุมขนมครก พร้อมขุดคลองไส้ไก่ หรือคลองระบายน้ำโดยรอบของพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูก - นา คือพื้นที่นาจะปลูกข้าวอินทรีย์ โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์ให้กลับคืนแผ่นดิน เลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืช พร้อมทั้งเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เอง ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สายชล ขันติธรรมโม (เจ้าอาวาส) และอาจารย์จำรัส เพชรดงไพร แห่งวัดหนองสองห้อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหาร จับฉลากแลกของขวัญ และมอบของที่ระลึกจากผู้บริหาร #PackAllHappyNewYear2019 #มอบสิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับตนเองlผู้อื่นlและต่อโลกใบนี้
 
ไม่เพียงแต่แบ่งปันประสบการณ์ให้ความรู้กับบุคคลภายนอก การพัฒนาศักยภาพบุคคลภายในก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่แพคออลพลาสติคให้ความสำคัญอยู่เสมอ เพราะบุคคลภายในเป็นหลักสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ใกล้สิ้นปีแล้ว เราต้องหยุดพิจารณาในสิ่งที่ผ่านมาตลอดปี เพื่อปรับแผนพัฒนาทีม และองค์กรให้ก้าวทันกับสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอในวันพรุ่งนี้ #ลับคมทีมงาน #SalesWorkshop #ProductTraining
งานสัมมนาเครื่องฉีด Desma
สัมมนา Desma (20-21 พฤศจิกายน 2561) - ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์, การออกแบบ "hot runner" หรือการลดเศษยางด้วย Cold Runner Block, การตั้งค่า parameter ที่มีผลต่อผลการผลิต, Automation แบบใดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทชิ้นงาน, ความแตกต่างของเทคโนโลยี ระหว่าง FIFO (First In - First Out) และ F
 
Desma Seminar (20-21 November, 2018) - to educate mold design concept, runner design and saving runner with cold runner block, parameter setting affect the production, automation which is the best for each product, and different between FIFO (First In - First Out) vs FILO (First In - Last Out). The highlight is how good mold design can save your product cost and demonstration of rubber injection machine "SIGMA 250" #RubberInjection #SiliconeInjection #DesmaSeminar สัมมนา Desma (20-21 พฤศจิกายน 2561) - ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์, การออกแบบ "hot runner" หรือการลดเศษยางด้วย Cold Runner Block, การตั้งค่า parameter ที่มีผลต่อผลการผลิต, Automation แบบใดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทชิ้นงาน, ความแตกต่างของเทคโนโลยี ระหว่าง FIFO (First In - First Out) และ FILO (First In - Last Out) ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากงานสัมมนานี้คือความสำคัญของการออกแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสมจะทำให้ลดต้นทุนในการผลิตอย่างไร และการสาธิตการใช้งานจริงเครื่องฉีดยาง "SIGMA 250"
 
อุตสาหกรรมในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีการนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation Technology) เข้ามาใช้งานเพื่อให้สินค้าสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งในเรื่องราคา และคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพ อาจเนื่องจากมีการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์อยู่บ่อยๆ ต้องใช้เวลาในการ Set Up ปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ หนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นสูง ได้แก่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เนื่องจากการเปลี่ยนการทำงานสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโปรแกรม นอกจากนี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันและในอนาคตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยจะทำงานแทนมนุษย์ในงานต่างๆ เหล่านี้งานที่อันตราย เช่น งานยกเหล็กเข้าเตาหลอม งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี งานซ้ำซากน่าเบื่อ เช่น งานยกสินค้าจากสายงานการผลิต งานประกอบ งานบรรจุผลิตภัณฑ์งานที่ต้องการคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน เช่น งานเชื่อม งานตัด งานที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญสูง เช่น งานเชื่อมแนว เชื่อมเลเซอร์ งานที่ต้องใช้ความละเอียดประณีต เช่น งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ (Inspection) ฯลฯ
 
Pack All Plastic ขอเรียนเชิญลูกค้าและท่านที่สนใจเข้าชมงาน FENESTRATION BAU China 2018 ในวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ New China International Exhibition Center (NCIEC) เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน Fenestration China ส่วนหนึ่งของงานคืองานแสดงสินค้าบานหน้าต่างและประตูที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 2 ของโลก โดยทางเราได้เข้าร่วมออกงานในบูธของบริษัท Elumatec (Hall E4 Booth 313) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำทางด้านเครื่องจักรสำหรับตัดประกอบอลูมิเนียม และพลาสติก จากเยอรมัน มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความแม่นยำสูง และความทนทาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 90 ปี เป็นบริษัทฯ ที่ทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ
 
บริษัท แพคออลพลาสติค จํากัด เป็นตัวแทนจําหน่ายเครืองจักรของบริษัท Klockner Desma Machinery Pvt. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมัน เกี่ยวกับเครื่องฉีดยาง(Rubber Injection molding machine) มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในการออกแบบแม่พิมพ์ และ เครื่องจักร มานานกว่า 50 ปี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดแบบ FIFO (Frist in Frist out) ที่จะช่วยท่านลดเวลาการอบยางได้ 15-30%, ช่วยแก้ไขปัญหา Demolding time และ เพิ่ม Productivity ด้วย Automation ที่หลากหลาย และ ใช้ Pump แบบ Proportional Pump ที่ประหยัดไฟได้มากกว่า Fixed pump 40-45% ฯลฯ
 
FDM ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบลำเลียงผงและเม็ดพลาสติก ทั้งระบบดูดและระบบเป่าแบบครบวงจร ช่วยลดต้นทุน ลดกำลังคน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 
Pack All Plastic ขอเรียนเชิญลูกค้าและท่านที่สนใจเข้าชมงาน ITMA ASIA + CITME 2018 ในวันที่ 15-19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ National Exhibition and Convention Center (NECC) เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นงานที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ และแสดงโซลูชั่นที่ทันสมัยสำหรับผู้ผลิตสิ่งทอ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีผู้จัดแสดงสินค้าถึง1673 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเครื่องจักรกลสิ่งทอแห่งสหภาพยุโรป (CEMATEX European Association Association) สมาคมสิ่งทอแห่งประเทศจีน (CEMATEX European Association for Machinery Machinery Association) และ บริษัท JTMA (Japan Textile Machinery Association) โดยทางเราได้เข้าร่วมออกงานในบูธของบริษัท SAHM (Booth# A47 Hall 2) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำทางด้าน Winders ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเส้นใยคาร์บอน (Carbon Fibers,Pan Precusor Yarns and Pregreg Yarn) สำหรับอุตสาหกรรมด้านกีฬา อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน และวัสดุอื่นๆ
 
ELUMATEC เครื่องจักรสำหรับตัดประกอบอลูมิเนียม และพลาสติก จากเยอรมัน มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความแม่นยำสูง และความทนทาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 80 ปี เป็นบริษัทฯ ที่ทั่วโลกให้ความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ เครื่องจักรสำหรับตัดอลูมิเนียม (Profile Aluminium) - Saws (เครื่องตัด) - Length stop and measuring systems (เครื่องช่วยวัดระยะชิ้นงานเพื่อ ความแม่นยำ) - Routers (เครื่องเจาะ, กัด) - Profile machining centers (CNC) - Corner Crimpers (เครื่องเข้ามุม) - Workshop and assembly equipment (ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรใน โรงงาน) เครื่องจักรสำหรับตัดพีวีซี (Profile PVC) - Saws (เครื่องตัด) - Length stop and measuring systems (เครื่องช่วยวัดระยะชิ้นงานเพื่อ ความแม่นยำ) - Routers (เครื่องเจาะ, กัด) - Profile machining centers (CNC) - Welding machines (เครื่องเชื่อมชิ้นงาน) - Corner cleaning machines (เครื่องลบมุมชิ้นงาน) - Welding and corner cleaning lines (เครื่องเชื่อมและลบมุมในตัว เดียวกัน ) - Glazing bead saws (เครื่องตัดชิ้นงานแนว V) - Profile bending machines (เครื่องดัดโค้ง) สนใจติดต่อ 089-666-2559
The world’s Leading Converting Exhibition ICE South East Asia
" ICE South east Asia Thailand " วันที่ 5-7 กันยายน 2561 บูท 450 Hall 105 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Bitec

About us

บริษัท แพคออลพลาสติค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำจากต่างประเทศสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก, ยาง และ อลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่เปิดให้บริการมามากกว่า 30 ปี

MORE DETAIL